โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
เว็บไซต์ : ไม่มี
อุบัติเหตุเป็นโรคหนึ่งในสามที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุดของทั้งหมดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง
ศูนย์อุบัติเหตุในรูปแบบเดียวกับศูนย์โรคมะเร็ง เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุให้ได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุด
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th