โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
เว็บไซต์ : http://www.nkc-psu.org
เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยงบบริจาคจากคหบดี ผู้มีจิตศรัทธาและเลื่อมใสการทำงาน
ของแพทย์ได้มอบเงินจำนวน 100 ล้าน เพื่อจัดตั้งศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารและตับที่ดีที่สุดของประเทศ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ได้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่
วันที่ 2 สิงหาคม 2547 ขณะนี้ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งนี้เป็นศูนย์ที่มีความทันสมัยระดับชั้นนำของเอเชีย
ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลชั้นเลิศของประเทศญี่ปุ่น ตัวอย่าง ความทันสมัย ได้แก่ การตรวจวินิจฉัยโรคใน
ลำไส้เล็กด้วยวิธีการกลืนแคปซูลซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศแห่งนี้ยังให้การฝึกอบรม
ระยะสั้นแก่คณะแพทย์จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยจากส่วนต่าง ๆ ทั่วประเทศมารักษาที่ศูนย์แห่งนี้
โดยเฉพาะโรคตับนอกจากนี้ศูนย์แห่งนี้ยังทำหน้าที่ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญต่อยอดด้านทางเดินอาหาร
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th