โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
   


โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110    
โทรศัพท์ : 0-7445-5000
โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
Facebook : https://www.facebook.com/hospsu

 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th