โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
 
 
เว็บไซต์ : ไม่มี
เป็นศูนย์ที่รวมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจให้บริการด้านการวินิจฉัยและรักษา ถูกจัดตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543
ด้วยความกรุณาของผู้บริหารกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล(นายชัยวัฒน์
พสกภักดี) ที่ให้งบประมาณจำนวน 180 ล้านบาท ทำให้โรงพยาบาลสามารถจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนี้ได้
และเปิดให้บริการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ระดับเดียวกับโรงเรียนแพทย์ขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันมีขีดความสามารถรักษาโรคหัวใจได้ทุกชนิดรวมทั้งการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิด
ซึ่งผู้ป่วยประมาณ 500 ราย ได้รับการผ่าตัดในปีงบประมาณ 2548 ที่ผ่านมา
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th