โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
   
   
   
 
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital) 
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
9 มิ.ย.
65
เรื่อง ปัสสาวะบอกโรคได้
โดย
- ทนพ.พีชนะ เอียดสกุล 
นักเทคนิคการแพทย์
หน่วยจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
สาขาพยาธิวิทยา 

23 มิ.ย.
65
เรื่อง การฟื้นฟูสภาวะจิตใจในช่วง
โควิด
โดย
- กภ.ประภาศรี ธรรมสุวรรณ์
นักกายภาพบำบัด หน่วยภายภาพ
บำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
- กภ.พรรณประภา รุ่งฤทธิ์
นักกายภาพบำบัด หน่วยภายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 
 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.