โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
   
   
   
 
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital) 
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
2 พ.ค.67 เรื่อง การออกกำลังกายในผู้มีปัญหาปัสสาวะเล็ด
โดย
- ดร.พญ.ตุลญา ดิสนีเวทย์
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์ควบคุมการขับถ่ายและบำบัดกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน 

9 พ.ค.67 เรื่อง การตรวจคัดกรองมะเร็ง รู้ทันป้องกันได้
โดย
- อ.นพ.จิรภัทร วงศ์หล่อ
สาขาวิชาอายุรศาสตร์
- นส.นันทิยา รัตนคช
ผู้จัดการศูนย์ HOCC
ศูนย์ HOCC

23พ.ค.67 เรื่อง การบริหารกล้ามเนื้อตา ลดอาการปวดตาและตาล้า
โดย
- กภ.ภัททิยาภรณ์ ทองแดง นักกายภาพบำบัด
- กภ.สุภัควดี นัคราบัณฑิตย์ นักกายภาพบำบัด
สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 
 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.