โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
   
   
   
 
 
 
1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป อย่าลืมพก ! บัตรประชาชน SMART CARD มายืนยันตัวตนเข้าใช้บริการ ทุกครั้ง เมื่อใช้ สิทธิบัตรทอง 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital) 
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
2 ก.พ.
66
เรื่อง รู้ไว้ไม่เสี่ยง โรคไข้ดิน
โดย
-  ทนพ.ณัฐศิวัช ดีดาษ 
นักเทคนิคการแพทย์ 
หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา
สาขาวิชาพยาธิวิทยา
-  ทนพญ.ศศิภา จิตวรรณา 
นักเทคนิคการแพทย์ หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา
สาขาวิชาพยาธิวิทยา

9 ก.พ.
66 
เรื่องหน่วยกายภาพบำบัด    Exercise ในผู้ป่วย
Heart failure
โดย
- กภ.จตุพร จาตุรวาณิช
- กภ.อรจิรา แซ่หลี
นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  
หน่วยกายภาพบำบัด

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 
 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.