โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
   
   
   
 
 
 
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) 
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
5 พ.ค.
65
เรื่อง การดูแลผื่นผ้าอ้อมในทารกแรกเกิด
โดย
- พว.ลัดดาวัลย์ ถิ่นปากพนัง
พยาบาลปฏิบัติการ
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด
- พว.นาเดียร์ มาลิกกุล
พยาบาลปฏิบัติการ
หอผู้ป่วยทารกแรกเกิด

12 พ.ค.
65
เรื่อง ดูแลเท้าอย่างไรเมื่อเป็นโรคเบาหวาน
โดย
- พญ.รัตนาภรณ์ ชูทอง
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน
- พว.คลอใจ ชิตพงศ์
พยาบาลชำนาญการศูนย์สุขภาพ
ปฐมภูมิ  สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 
 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.