หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital) 21 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2567
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2567
หัวข้อข่าวเรื่อง :
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รายละเอียด :

ศูนย์  C Plus Center  
ชั้น1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทร. 074-451043 วัน เวลาราชการ

การให้บริการ

วัน/เวลา เบอร์ติดต่อ

  • ให้คำแนะนำระบบการให้บริการของโรงพยาบาล
  • ขอประวัติการรักษาและหลักฐานทางการแพทย์
  • บริการสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพและสวัสดิการสังคม
  • รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
โทร. 074-451043

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ติดต่อ งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
โทร. 074-451021

  • รับ - ส่งต่อ (Referral Center)

 

เปิดบริการทุกวัน
(ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- เวลา 07.30 น. - 24.00 น.
  โทร. 074-451033
- เวลา 00.00 น. – 07.30 น.
  งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย
  โทร. 074-451021

วันที่เริ่ม :
06 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2567
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2019-02-06 15:11:18
แก้ไข :
2022-02-02 10:51:57
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
16192
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th