หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital) 21 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2567
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2567
หัวข้อข่าวเรื่อง :
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital)
รายละเอียด :
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ (Songklanagarind Vejchavivat Hospital)
อาคารศรีเวชวัฒน์ ชั้น1

เว็บไซต์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวชวิวัฒน์ https://www.premium.psu.ac.th/

วันที่เริ่ม :
21 มิ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2567
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2019-06-21 14:51:51
แก้ไข :
2022-06-29 10:14:43
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
76562
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th