โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
     
อาหารทางสายให้อาหารเป็นอาหารที่ใช้สำหรับ
ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านต่างๆเช่น ผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัว,
ไม่สามารถรับประทานอาหารได้เองทางปากหรือ
ทานได้น้อย, ผู้ป่วยอัมพฤกษ์หรืออัมพาต
เป็นต้น ซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้ เมื่อแพทย์อนุญาตให้กลับ
ไปพักฟื้นรักษาตัวที่บ้านได้ ยังจำเป็นที่จะต้องได้
รับอาหารทางสายให้อาหารอยู่ปัจจุบัน
งานโภชนาการให้บริการสอน
  และแนะนำวิธีการเตรียมอาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ป่วย
และญาติ ประมาณ 2 – 4 รายต่อวัน ในการสอนเตรียม
อาหารทางสายให้อาหารนี้โภชนากรผู้สอนจะสอบถาม
ความพร้อมในด้านต่างๆเช่น ด้านการเงินเวลาโดยจะแนะ
นำสูตรอาหารที่เหมาะสมให้เนื่องจากสูตรอาหารแต่ละสูตร
มีความแตกต่างกันเช่น เวลาในการเตรียม ราคาวัตถุดิบ
เป็นต้น
 
กรณีที่ผู้ป่วยและญาติต้องการใช้ สูตรสำเร็จรูปคือผงเบลนเดอร่า / ผงเจ็นฟอร์มูล่า ( ซึ่งทางโรงพยาบาล
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ) การซื้ออาหารทางสายให้อาหารมีบริการ 2 รูปแบบ คือ
 

1. กรณีต้องการซื้อแบบชงสำเร็จแล้วโดยทางงานโภชนาการเตรียมให้ มีขั้นตอนดังนี้

* แจ้งความประสงค์แก่พยาบาล/แพทย์เจ้าของไข้
* แพทย์จะเขียนใบสั่งอาหารทางสายให้อาหารผู้ป่วยนอกให้ตามแบบฟอร์ม

* นำใบสั่งอาหารทางสายให้อาหาร ไปชำระเงินค่าอาหารที่การเงินชั้น 1 โดยค่าอาหารคิดใน
  อัตราวันละ 150 บาท ชำระล่วงหน้า 3 วัน , 7 วัน หรือ 1 เดือน ตามแต่สะดวก กรณีผู้ป่วยใช้
  สิทธิประกันสังคมกรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อม

* นำใบสั่งอาหารทางสายให้อาหารที่ชำระเงินแล้ว ติดต่อที่งานโภชนาการ ชั้นใต้ดิน เพื่อขอรับอาหาร

* งานโภชนาการจะบริการอาหาร 2 ช่วงเวลาทุกวัน คือ ช่วงเช้า 10.00 – 12.00 น., ช่วงบ่าย 15.00 – 17.30 น.
   ผู้ป่วย/ญาติสามารถเลือกรับบริการช่วงเวลาใดก็ได้ตามสะดวก

 

2. กรณีต้องการซื้อผงเบลนเดอร่า / ผงเจ็นฟอร์มูล่า ไปชงเอง
มีขั้นตอนดังนี้

* แจ้งความประสงค์แก่พยาบาล/แพทย์เจ้าของไข้
* แพทย์จะเขียนใบสั่งยาให้ แล้วนำไปชำระเงินที่การเงินชั้น 1 หรือ นำบัตร
  ผู้ป่วยไปติดต่อที่ห้องจ่ายยา ช่องคิดราคายา ทางห้องจ่ายยาจะออกใบสั่งยา
  ให้ไปชำระเงินที่ช่องการเงิน
*รอรับผงเบลนเดอร่าได้ที่ช่องจ่ายยา
 

หมายเหตุ :
ราคา ผงเบลนเดอร่า 398 บาท/ถุง
ราคา ผงเจ็นฟอร์มูล่า 1,199 บาท/ถุง
ตัวอย่าง ปริมาณการใช้โดยเฉลี่ย 1,500 ซีซี / วัน ผงเบลนเดอร่า 1 ถุง ใช้ได้ 6 วัน ผงเจ็นฟอร์มูล่า ใช้ได้ 7.5 วัน

 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th