โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ตั้งอยู่ ชั้นใต้ดินอาคารเฉลิมพระบารมี มีร้านค้าให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
มากกว่า 10 ร้าน
   
 
ร้านสะดวกซื้อ
ร้าน 7-eleven เป็นร้านสะดวกซื้อ
ให้บริการอยู่ชั้นใต้ดินอาคารเฉลิมพระบารมี
 
ร้านรับจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ร้านให้บริการรับจองและจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
ทั้งในและต่างประเทศ
ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินใกล้บริเวณศูนย์อาหาร
ธนาคารและตู้ ATM
 
* ธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการอยู่ที่อาคารโรงพยาบาลชั้น1
* ภายในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีตู้ ATM ให้บริการ ทั้งหมด 3 ธนาคาร ได้แก่
  - ตู้ ATM ธนาคารกรุงเทพ อยู่ที่บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล ภายในธนาคารกรุงเทพ
  - ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล
  - ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย อยู่บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาล หน้าประชาสัมพันธ์
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th