โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น .
ในวันราชการ
•  ติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ได้ที่ คลินิกที่ท่านต้องการนัดตรวจ (คลิกที่นี่)
 
 
 
ดาวน์โหลดตารางการให้บริการรับจองคิวนัดตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ
 
 

 

- ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัว
  โรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลขโทรศัพท์
   074-451051, 074-451052 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น.
  ในวันราชการ (เสาร์- อาทิตย์ งดรับจองคิวตรวจล่วงหน้า)

- บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์
  ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.ทุกวันราชการ
  
ID LINE : @PSU2525
  ทางโทรศัพท์ 074-451051-2
  e-mail : psu_2500@hotmail.com
  ท่านจะได้รับหมายเลข HN(หมายเลขบัตรโรงพยาบาล) อย่างน้อย 2 วัน

 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th