Home ถามมา-ตอบไป ไขปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ที่อยู่:
15 ถ.กาญจนวนิช
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
90110
ประเทศไทย

อีเมล: จะทำการป้องกันอีเมลนี้จากสแปมบอท คุณจะต้องเปิดให้จาวาสคริปต์ทำงานเพื่อเปิดการทำงานนี้
โทรศัพท์: 0-7445-5000
https://www.facebook.com/hospsu

ข้อมูล: คำอธิบาย:
ท่านสามารถส่งคำถามด้านสุขภาพ ได้ทาง
1. pr@medicine.psu.ac.th
2. www.facebook.com/hospsu