หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. 61 01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561
หัวข้อข่าวเรื่อง :
***** กิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือนมิถุนายน  2555 บริเวณหน้าห้องเอ็กซเรย์ ชั้น1อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์  ***
รายละเอียด :

          กิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือนมิถุนายน  2555 บริเวณหน้าห้องเอ็กซเรย์
                          ชั้น1อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 

13/06/2555  เรื่อง  วันผู้บริจาคโลหิตโลก "EVERY BLOOD DONER IS A HERO" 
                         โดย รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
                                คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร
                                คุณสุพจน์ มานะบรรยง

21/06/2555  เรื่อง อัมภาพท่อนล่าง
                        โดย อ.เทอดขวัญ ปลูกวงศ์ชื่น

28/06/2555  เรื่อง สัปดาห์เภสัช 2555
                        "รู้จักยาที่ใช้ อ่านฉลากให้เข้าใจ บันทึกยามีไว้ ปลอดภัยต่อเนื่อง"
                        โดย ภญ.นันทิดา ภวังคะพินธุ์
                               ภญ.เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา

วันที่เริ่ม :
06 มิ.ย. 2555
วันที่สิ้นสุด :
29 มิ.ย. 2555
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2012-06-06 14:22:54
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
773
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768