หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563 03 ก.ย. 2563 30 ก.ย. 2564
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2564
หัวข้อข่าวเรื่อง :
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563
รายละเอียด :
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563
(วันที่รับรอง 26 สิงหาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2566)


วันที่เริ่ม :
03 ก.ย. 2563
วันที่สิ้นสุด :
30 ก.ย. 2564
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2020-09-03 11:44:58
แก้ไข :
2020-09-03 11:51:13
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
4891
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th