หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) 21 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2563
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2563
หัวข้อข่าวเรื่อง :
แนวทางการดูแลตนเองและคนใกล้ตัว หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหลและเหนื่อยหอบ
รายละเอียด :

เรียนผู้รับบริการทุกท่าน

การคัดกรองตนเองเบื้องต้นหากท่านมีอาการดังต่อไปนี้

1. มีประวัติไข้ หรือมีไข้มากกว่า หรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส

2. มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง

   -ไอ 

   - มีน้ำมูก

   - เจ็บคอ 

   - หายใจเร็ว หอบเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก

3. เข้าเกณฑ์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้

  - มีประวัติเดินทางไปยัง หรือ มาจาก หรือ อยู่อาศัยในพื้นที่ ที่มีรายงาน

    การระบาดต่อเนื่อง *ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019

 - เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ ที่มีรายงาน

   การระบาดต่อเนื่อง *ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 - มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

*พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่อง(25 ก.พ.2563)

- สาธารณรัฐประชาชนจีน

- เขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า

- สิงคโปร์

- ญี่ปุ่น

- เกาหลีใต้

- ไต้หวัน

- มาเลเซีย

- เวียดนาม

- อิตาลี

- อิหร่าน

โปรดแจ้งพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่

************************************************** 

การดูแลตนเองเบื้องต้น
- ใส่หน้ากากอนามัย
- หลีกเลี่ยงที่แออัดชุมชน
- ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม
- ล้างมือเป็นประจำ
- ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ ข่าวการระบาดอย่างใกล้ชิด (แต่ไม่ตื่นตระหนก)
- หลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ระบาด
วันที่เริ่ม :
28 ม.ค. 2563
วันที่สิ้นสุด :
30 เม.ย. 2563
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2020-01-28 10:09:13
แก้ไข :
2020-02-26 16:18:36
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
2706
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th