หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Cent) 21 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2563
หัวข้อข่าวเรื่อง :
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รายละเอียด :
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทร. 074-455000 ต่อ 100739


วันที่เริ่ม :
06 ก.พ. 2562
วันที่สิ้นสุด :
06 ก.พ. 2563
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2019-02-06 15:11:18
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
2892
 
 
      Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th