หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) 21 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2565
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2567
หัวข้อข่าวเรื่อง :
รายละเอียด :
วันที่เริ่ม :
543
วันที่สิ้นสุด :
543
เพิ่มข่าวโดย :
เพิ่มข่าววันที่ :
แก้ไข :
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
1
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th