หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) 21 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2563
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2563
หัวข้อข่าวเรื่อง :
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
รายละเอียด :

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
เปิดให้บริการวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
ชั้น B อาคาร 100 ปี โทร. : 074-451772
ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ : คลิกที่นี่


     
 
วันที่เริ่ม :
31 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2562
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2019-01-31 11:33:55
แก้ไข :
2019-01-31 11:34:56
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
20511
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th