หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Cent) 21 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) 31 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 23 ส.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
หัวข้อข่าวเรื่อง :
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
รายละเอียด :

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center)
เปิดให้บริการวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.
วันเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center)
ชั้น B อาคาร 100 ปี โทร. : 074-451772
ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ : คลิกที่นี่


     
 
วันที่เริ่ม :
31 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2562
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2019-01-31 11:33:55
แก้ไข :
2019-01-31 11:34:56
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
13615
 
 
      Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th