หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) 21 มิ.ย. 2562 31 ธ.ค. 2563
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 31 ธ.ค. 2563
หัวข้อข่าวเรื่อง :
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
รายละเอียด :

HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการด้วยระบบแจ้งเตือนคิวการตรวจรักษา การรอเข้าพบแพทย์
(ระบบจะแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ)

https://his01.psu.ac.th/his/queue.php     
 
วันที่เริ่ม :
23 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุด :
31 ธ.ค. 2562
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2018-08-23 15:46:01
แก้ไข :
2019-07-03 14:46:08
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
3111
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th