หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) 31 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562
คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC) 06 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ) 23 ส.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
หัวข้อข่าวเรื่อง :
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งด การใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน
รายละเอียด :

หิ้วเป๋าไม่เอาถุงพลาสติก
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
งด การใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน

     
 
วันที่เริ่ม :
25 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุด :
30 พ.ย. 2561
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2018-07-25 10:14:51
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
253
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768