หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) 31 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562
คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC) 06 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ) 23 ส.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
หัวข้อข่าวเรื่อง :
ประกาศเรียกคืนยาลดความดันโลหิตยี่ห้อ Valatan
รายละเอียด :

ประกาศจาก อย. ตรวจพบสารปนเปื้อน ในยาลดความดันโลหิตยี่ห้อ Valatan 
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา แนะนำท่านที่ได้รับยาจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
กลับมาติดต่อแลกยาได้ที่ ธุรการฝ่ายเภสัชกรรม ชั้น1 อาคารโรงพยาบาล 

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. 
- VALATAN 80 ทะเบียนตำรับยา 1A 9/54 (NG) 
- VALATAN 160 ทะเบียนตำรับยา 1A 10/54 (NG) 

ยาลดความดันอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให้รับประทานยาต่อเนื่องไม่แนะนำให้หยุดยาเอง เช่น losatan, enalapril, amlodipine ฯลฯ 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

     
 
วันที่เริ่ม :
18 ก.ค. 2561
วันที่สิ้นสุด :
31 ส.ค. 2561
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2018-07-18 09:27:27
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
130
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768