หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC) 06 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ) 23 ส.ค. 2561 28 เม.ย. 2562
หัวข้อข่าวเรื่อง :
ลิฟท์สำรองผู้ป่วยวิกฤต Reserved lift for critical patient
รายละเอียด :

เนื่องด้วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีการปรับเแผนช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตในโรงพยาบาล
โดยกำหนดลิฟท์บางส่วนของแต่ละอาคาร เป็นลิฟท์สำหรับขนย้ายผู้ป่วยวิกฤต ดังนี้
                1.ลิฟท์เบอร์ 5             อาคาร 8             ชั้น  อาคารสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
                2.ลิฟท์เบอร์ 11           อาคาร 13           ชั้น  อาคารจิตเวช ศัลยศาสตร์และอายุรศาสตร์
                                                                                 อาคารหู คอ จมูกและตา
                3.ลิฟท์เบอร์ 20           อาคาร เฉลิมพระบารมี 
                4.ลิฟท์เบอร์ 30           อาคาร รัตนชีวรักษ์ 
                5.ลิฟท์เบอร์ 40           อาคาร ศรีเวชวัฒน์ 
                โดยภายในลิฟท์จะมีการติดป้าย
"ลิฟท์สำรองผู้ป่วยวิกฤต Reserved lift for critical patient"
ซึ่งผู้รับบริการสามารถใช้บริการได้ตามปกติ ยกเว้นกรณีดังกล่าว 
ขออภัยในความไม่สะดวก

     .
 
วันที่เริ่ม :
05 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุด :
31 ส.ค. 2561
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2018-06-05 13:57:05
แก้ไข :
0000-00-00 00:00:00
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
280
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768