หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
มอบสุขภาพดีแด่คุณและคนที่คุณรัก ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพคู่แม่ - ลูก 09 ส.ค. 2562 19 ส.ค. 2562
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Cent) 21 มิ.ย. 2562 31 มี.ค. 2563
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 06 ก.พ. 2562 06 ก.พ. 2563
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) 31 ม.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 23 ส.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562
หัวข้อข่าวเรื่อง :
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. 61
รายละเอียด :
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค
     .
 
วันที่เริ่ม :
01 พ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุด :
30 ต.ค. 2561
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2018-05-01 15:28:22
แก้ไข :
2018-07-18 09:28:13
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
1015
 
 
      Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th