หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
หัวข้อข่าวเรื่อง :
รายละเอียด :
วันที่เริ่ม :
543
วันที่สิ้นสุด :
543
เพิ่มข่าวโดย :
เพิ่มข่าววันที่ :
แก้ไข :
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
1
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768