หัวข้อข่าว
เริ่มวันที่
สิ้นสุด
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. 61 01 พ.ค. 2561 31 พ.ค. 2561
หัวข้อข่าวเรื่อง :
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. 61
รายละเอียด :
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค
     .
 
วันที่เริ่ม :
01 พ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุด :
31 พ.ค. 2561
เพิ่มข่าวโดย :
admin
เพิ่มข่าววันที่ :
2018-05-01 15:28:22
แก้ไข :
2018-05-01 15:31:14
หมายเหตุ :
จำนวนผู้เข้าชม:
154
 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768