Home คำถามที่พบบ่อย คำถามด้านบริการที่พบบ่อย การตรวจ DNA ความเป็นพ่อแม่ลูก ติดต่อที่ไหนและราคาเท่าไหร่
การตรวจ DNA ความเป็นพ่อแม่ลูก ติดต่อที่ไหนและราคาเท่าไหร่ PDF พิมพ์
คำถามที่พบบ่อย - คำถามด้านบริการที่พบบ่อย
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๓:๔๐ น.

ตอบ

ติดต่อหน่วยนิติเวช ชั้น 2 ตึกพยาธิฯ ในเวลาราชการโทร.074-451571

- เด็กที่ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีผู้ปกครองตามกฏหมายหรือหนังสือมอบอำนาจจากผู้ปกครอง

หรือคำสั่งศาล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสูติบัตร อย่างละ 1 ชุด

( กรณีชาวต่างชาติ สำนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด )

อัตราค่าบริการ 4,000 บาทต่อคน (ความเป็นพ่อแม่ลูก) /ตรวจความเป็นพี่น้อง 5,000 บาทต่อคน

- ทราบผลการตรวจประมาณ 1 สัปดาห์

LAST_UPDATED2