โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 

Private 1 ระบบการผ่าตัดใหม่ ไม่ต้องรอ

เนื่องจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์ในภาคใต้ และ มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่มีศักยภาพจึงมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นจำนวนมาก

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จึงเปิดโครงการ "การผ่าตัดนอกเวลาราชการ หรือ Private 1" เพื่อให้ผู้ป่วย
  * สะดวก ด้วยการบริการแบบ One Stop Service มีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานแทนผู้ป่วยทุกขั้นตอน

     พร้อมห้องพิเศษ ณ หอผู้ป่วยอาคารเฉลิมพระบารมี 11 ที่สะดวกสบาย เทียบเท่าโรงพยาบาลเอกชน
     แต่ราคาแบบโรงพยาบาลรัฐ
  * รวดเร็ว ไม่ต้องรอคิวผ่าตัดนานเพราะเป็นการผ่าตัดนอกเวลาราชการ

  * ปลอดภัย  เพราะให้การรักษาโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และผ่าตัดด้วย

    เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
  - หอผู้ป่วยพิเศษอาคารเฉลิมพระบารมี 11 โทรศัพท์ 0 7445 1880-1
  - คลินิกอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768