โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 เดือน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น .
ในวันราชการ
•  ติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ได้ที่ คลินิกที่ท่านต้องการนัดตรวจ (คลิกที่นี่)
 
 
 
 
ดาวน์โหลดตารางการให้บริการรับจองคิวนัดตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ
 
 

 

- ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัว
โรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลขโทรศัพท์
074-451051, 074-451052, 074-451056 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น.
ในวันราชการ (เสาร์- อาทิตย์ งดรับจองคิวตรวจล่วงหน้า)

- บริการการทำบัตรโรงพยาบาลทางไลน์ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.
  ID LINE : noname2506
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

0