โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
สามารถนัดตรวจล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 1 เดือน ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น .
ในวันราชการ
•  ติดต่อด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์ ได้ที่ คลินิกที่ท่านต้องการนัดตรวจ (คลิกที่นี่)
 
 
 
ที่
คลินิก
วิธีการรับจอง
เวลารับจอง
เวลายื่นบัตร
ที่คลินิก
เวลาตรวจ
ของคลินิก
1. รับจองผ่านคลินิก / งานเวชระเบียน (โทร. 074-451051-6)
1.1
อายุรกรรม
(โทร. 074-451754,
074-451757 )

- ทั่วไป
* รับจองล่วงหน้า
* รับจองผ่าน
  โทรศัพท์หรือจอง
  ด้วยตนเอง
* จันทร์-ศุกร์
  14.00-16.00น.
ยื่นบัตรก่อน
เวลาตรวจ
30 นาที
* จันทร์ -ศุกร์
  17.00-20.00น.
* เสาร์-อาทิตย์
  09.00-20.00น.
- ระบบทางเดินหายใจและปอด
"
"
"
* พุธ
  17.00-20.00น.
- หัวใจ
"
"
"
* พุธ
  17.00-20.00น.
* เสาร์-อาทิตย์
  09.00-12.00น.
- โรคผิวหนัง
"
"
"
* อังคาร - พฤหัสบดี
  17.00-20.00น.
* เสาร์
  09.00-12.00น.
- โรคข้อฯ
"
"
"
* พฤหัสบดี
  17.00-20.00น.
- โรคเบาหวาน
"
"
"
* จันทร์-พฤหัสบดี
  17.00-20.00น.
1.2
ศัลยกรรม
(โทร. 074-451760-1)

- ทั่วไป
"
"
"
* อาทิตย์
  09.00-12.00น.
- โรคหลอดเลือด
"
"
"
"
- ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
"
"
"
"
- หัวใจ หลอดเลือด ทรวงอก
"
"
"
* เสาร์
  09.00-12.00น.
1.3
หู คอ จมูก
(โทร. 074-451775-6)
"
"
"
* จันทร์-ศุกร์
  17.00-20.00น.
* เสาร์-อาทิตย์
  09.00-12.00น.
1.4
ตา
(โทร. 074-451770-1)
รับจองล่วงหน้า
ยกเว้น
วันเสาร์-อาทิตย์
ผู้ป่วยต้องมายื่น
ด้วยตนเอง
"
"
"
1.5
เวชปฏิบัติทั่วไป
(โทร. 074-451765,
074-451768 )
* รับจองล่วงหน้า
* รับจองผ่าน
  โทรศัพท์หรือจอง
  ด้วยตนเอง
"
"
* จันทร์-ศุกร์
  17.00-20.00น.
* เสาร์
  09.00-12.00น.
1.6
กระดูกและข้อ
(โทร.074-451752,
074-451757 )
"
"
"
* จันทร์-ศุกร์
  17.00-20.00น.
1.7
สูติ-นรีเวช
- ฝากครรภ์
(โทร. 074-451763)
"
"
"
* จันทร์-พฤหัสบดี
  17.00-20.00น.
1.8
สถาบัน NKC
(โทร. 074-451965-6)
"
* จันทร์-ศุกร์
  14.00-16.00น.
"
"
2. รับจองเฉพาะคลินิก
2.1
จิตเวช
(โทร. 074-451766)
* รับจองล่วงหน้า
* รับจองผ่าน
  โทรศัพท์หรือจอง
  ด้วยตนเอง
* จันทร์-ศุกร์
  14.00-16.00น.
ยื่นบัตรก่อน
เวลาตรวจ
30 นาที
* พุธ
  17.00-20.00น.
* อาทิตย์
  09.00-12.00น.
2.2
สูติ-นรีเวช
- อัลตราซาวด์
(โทร. 074-451205)
"
* จันทร์-ศุกร์
  14.00-16.00น.
"
* จันทร์-พุธ
  17.00-20.00น.
2.3
เด็ก
(โทร. 074-451751)
"
* จันทร์-ศุกร์
  14.00-16.00น.
"
* จันทร์-ศุกร์
  17.00-20.00น.
* เสาร์-อาทิตย์
  09.00-12.00น.
2.4
รังสีวิทยา

- CT
(โทร. 074-451511)
"
* จันทร์-อาทิตย์
  ตามเวลาที่เปิด
  ให้บริการ
"
* จันทร์-ศุกร์
  16.30- คนไข้หมด
  (24.00น.)
* เสาร์-อาทิตย์
  08.30-20.00น.
- MRI
(โทร. 074-451519)
"
"
"
"
- Ultrasound
(โทร. 074-451514)
"
"
"
"
- Mammo
(โทร. 074-451517)
"
* อังคาร-พุธ / เสาร์
  ตามเวลาที่เปิด
  ให้บริการ
"
* อังคาร-พุธ
  16.30-20.00น.
* เสาร์
  08.30-12.00น.
2.5
ทันตกรรม
(โทร. 074-451322)
"
* จันทร์-พุธ
  13.30-16.00น.
  17.00-20.00น
* พฤหัสบดี-ศุกร์
  09.00-12.00น.
  17.00-20.00น.
"
* จันทร์-ศุกร์
  17.00-20.00น.
* เสาร์
  09.00-17.00น.
* อาทิตย์
  09.00-12.00น.
 
  ดาวน์โหลดตารางการให้บริการรับจองคิวนัดตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ
 

 

ผู้ป่วยใหม่สามารถโทรศัพท์แจ้งข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทำบัตรประจำตัว
โรงพยาบาลทางโทรศัพท์ ได้ที่งานเวชระเบียน (ห้องบัตร) ที่หมายเลขโทรศัพท์
074-451051, 074-451052, 074-451056 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น.
ในวันราชการ (เสาร์- อาทิตย์ งดรับจองคิวตรวจล่วงหน้า)
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768