โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 

ที่มา : รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป นำเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อบัญชี : มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (กองทุนอาคารเย็นศิระ)
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 565-2-09777-0
ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่าย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :

งานสิทธิประโยชน์ผู้ป่วย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-451020,074-451022-3

 
 

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768