- ระบบค้นหาแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์สามารถช่วยท่านในการค้นหารายชื่อแพทย์ วันและเวลาออกตรวจของแพทย์แต่ละท่าน
  - ท่านสามารถพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุลของแพทย์ เพียงบางส่วนเพื่อทำการค้นหา
   
   
   
  ชื่อ
  นามสกุล
 
 
 
 
 
 

 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th