โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 
มอบสุขภาพดีแด่คุณและคนที่คุณรัก ด้วยแพ็คเกจตรวจสุขภาพคู่แม่ - ลูก 
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Cent) 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) 
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
1 ส.ค.
62
เรื่อง อาหารชะลอวัย
โดย
คุณกิรดา มุณีบังเกิด งานโภชนาการ
8 ส.ค.
62
เรื่อง ขยับกาย สลายโรค
โดย
อ.จารุวรรณ ประสมศรี
อ.กันยา วงศ์วิทย์วิโชติ
ภาควิชากายภาพบำบัด
22 ส.ค.
62

เรื่อง สุขภาพตากับชีวิตติดจอ
ในยุคดิจิตอล
โดย
พญ.วันทนีย์ แดงบุญ
ภาควิชาจักษุวิทยา

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 


 

 

 

 

 
 
       Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.