โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivajchavat Premium Cent) 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
2 ม.ค.
63
เรื่อง เทคโนโลยีฟื้นฟู
กับการบริการ
โดย
คุณผกาทิพย์  ชื่นโชคสันต์
คุณปิยะนารถ รัตนพันธ์
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
ออร์โธปิดิกส์
9 ม.ค.
63
เรื่อง การดมยาในเด็กไม่
อันตรายอย่างที่คิด
โดย
พญ.ศิรินพร เตชะปิยพร
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
23 ม.ค.
63
เรื่อง การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ด้วยวิธี LASIK & SMILE
โดย
นพ.จักรี หิรัญแพทย์
ภาควิชาจักษุวิทยา

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 


 

 

 

 

 
 
       Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.