โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรอง กระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) ปี 2563 
ศูนย์บริการพิเศษศรีเวชวัฒน์ (Srivejchavat Premium Center) 
ศูนย์  C Plus Center  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
4 มี.ค.
64
เรื่อง เทคโนโลยีการตรวจภาวะ
ภูมิแพ้อาหารและระบบทาง
เดินหายใจ
โดย
-
ทน.พญ.ณัฐฐากูร วุฒิภูมิ
- ทน.พญ.อนุสรา วงกตศิลา
หน่วยภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา
สาขาพยาธิวิทยา
11 มี.ค.
64
เรื่อง วิ่งอย่างไร.....ไม่ให้เจ็บ
ฝ่าเท้า
โดย
-
กภ.กษมา จันทบูรณ์
- กภ.ประภาศรี ธรรมสุวรรณ์
หน่วยกายภาพบำบัดเด็กแรกเกิด

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
 
 


 

 

 

 

 
 
 
 
Last Updated: 22 April 2019,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : pr@medicine.psu.ac.th
 

.