โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 
*** กิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือน เมษายน 2557 *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
3 เม.ย.
56
เรื่อง ตรวจเพาะเชื้อ เพื่ออะไร
โดย ทนพญ.มัณฑนา เพ็งมาก
ทนพญ.ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์
10 เม.ย.
56
เรื่อง การใช้บริการ 1669
โดย แพทย์หญิงอาอัยซะห์   ดาเด๊ะ
 
 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.