โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 
***** กิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือนธันวาคม 2558 ***** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
3 ธ.ค.
58
เรื่อง คลอดเองหรือผ่า
ถ้าเลือกได้จะเลือกอะไร
โดย
อ.พญ.มนภัทร สุกใส
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
10 ธ.ค.
58
เรื่อง น้อยท้องผูกทำอย่างไรดี
โดย พญ.อัจฉริยา จันทร์ผ่อง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
24 ธ.ค.
58
เรื่อง ชักจากไข้สูง
ดูแลป้องกันอย่างไรี
โดย พญ.ฐิตพร ธรรมเจริญวิภาส
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

 

 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.