โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
4 ก.พ.
59
เรื่อง การรักษาโรคไทรอยด์
เป็นพิษด้วยน้ำแร่ไอโอดีน
โดย
นพ.ธีรพล เปรมประภา
ภาควิชารังสีวิทยา
11 ก.พ.
59
เรื่อง ประวัติการรับยา
สำคัญจริงเหรอ
โดย ภญ.อติภรณ์ ตันธนะเสตะกุล
และภญ.วรรณรัตน์ จรูญรัตน์
ฝ่ายเภสัชกรรม

 

 

 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.