โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 
**** โรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะปิดให้บริการผู้ป่วยนอก ในวันที่ 24 กันยายน 2557**** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
4 ก.ย.
57
เรื่อง โรคแพ้อาหาร
โดย พญ.อารยา  ยืนยงวิวัฒน์
11 ก.ย.
57
เรื่อง การคัดกรองผู้ป่วย
        ที่ห้องฉุกเฉิน
โดย พญ.ศิริวิมล  ตันตรัตนพงศ์

 

 

 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.