โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check Up Center) 
คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC) 
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
7 มี.ค.
62
เรื่อง เมื่อยาตีกัน!
บทสรุปจะเป็นอย่างไร?
โดย
คุณปริทัศน์ สุขสนาน
ฝ่ายเภสัชกรรม

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 


 

 

 

 

 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.