โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
3 ต.ค.
57
เรื่อง ตรวจ DNA บอกได้
         ลูกใครเอ๋ย?
โดย
ทนพญ.ดร.อโณทัย  โภคาธิกรณ์
ทนพ.สุคนธ์   ประดุจกาญจนา
10 ต.ค.
57
เรื่อง กินอย่างไรเมื่อไตเสื่อม
โดย คุณศิริมะโน  ชูศรี
24 ต.ค.
57
เรื่อง สารบ่งชี้มะเร็งที่ตรวจ
       ได้ในเลือด
โดย
ทนพญ.ดร.อโณทัย  โภคาธิกรณ์
ทนพญ.สมพร ศรีไตรรัตน์ชัย

 

 

 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.