โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 
บัตรผู้ป่วยใหม่ โรงพยาบาล ม.อ. ไม่ต้องรอคิวทำบัตร แค่ Click ทาง Line 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
1 ก.ย.
59

เรื่อง ช็อคโกแลตซีสต์ ภัยร้ายใกล้
ตัวผู้หญิง
โดย
นพ.เกรียงศักดิ์ ธนวรวิบูล
ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

8 ก.ย.
59
เรื่อง ไข้เลือดออก
โดย
นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.