โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 
ข้อแนะนำด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวสำหรับประชาชน จากสถานการณ์หมอกควันไฟ 
คลินิกบริการพิเศษ (PREMIUM CLINIC) 
รับบริจาคถุงผ้าใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งด การใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน 
ประกาศเรียกคืนยาลดความดันโลหิตยี่ห้อ Valatan 
ลิฟท์สำรองผู้ป่วยวิกฤต Reserved lift for critical patient 
กรมบัญชีกลาง แจ้งปรับนโยบายการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล 4 พ.ค. 61 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
2 ส.ค.
61

เรื่อง ไขมันทรานส์
โดย
คุณศิริมะโน ชูศรี
งานโภชนาการ

9 ส.ค.
61
เรื่อง ประโยชน์น้ำนมแม่
โดย
พญ.อรุณวรรณ ทองขาว
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
23 ส.ค.
61
เรื่อง อาหารถวายพระ
โดย
นพ.พิชญานนท์ งามเฉลียว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
และเวชศาสตร์ป้องกัน

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.