โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
4 ธ.ค.
57
เรื่อง ทำอย่างไรให้ลูก
เก่งภาษาเก่งเลย
โดย นพ. เทอดพงศ์ ทองศรีราช
ภาคควิชากุมารเวชศาสตร์
11 ธ.ค.
57

เรื่อง อาหารสุขภาพกับ
หนทางการเลือกบริโภค
โดย คุณ สุชาดา อัจนากิตติ
คุณจัษฏ์ธีรา โพธิกุล
งานโภชนาการ

 

 

 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.