โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
5 ต.ค.
60

เรื่อง ไอเอ็กเซอร์ไซด์
(IExcercise)
โดย
นพ.วงษ์ธวัชร์ เหลี่ยวรุ่งเรือง
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
และกายภาพบำบัด

12 ต.ค.
60
เรื่อง เจ็บป่วยฉุกเฉินทำอย่างไร
โดย
ทีมเวชกิจฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.