โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
   
       
     
 
 
 
--- การเฝ้าระวังสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส --- 
***ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนลงพุง โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์การผ่าตัดทั้งหมดจำนวน 20 ราย*** 
*** กิจกรรมเวทีสุขภาพ เดือน เมษายน 2557 *** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
1 พ.ค.
57
เรื่อง ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน
เรื่องจริงที่ผู้หญิงต้องรู้
โดย ภญ.ขวัญฤทัย  เซ่งหนู
8 พ.ค.
57
เรื่อง ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย
สำคัญอย่างไร
โดย ทนพ.ศตรณ กาญจนโอภาส/
ทนพญ.ดร.อโณทัย โภคาธิกรณ์
22 พ.ค.
57
เรื่อง วัณโรคตรวจอะไรในห้องแล็บ
โดย ทนพญ.สุรีรัตน์  แจ๊ะและ
 
 
     
   
   
 
 
 
   
 
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110    โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.