โรงพยาบาลสงขลานครินทร์:SONGKLANAGARIND HOSPITAL
 
 
       
       
   
 
 
 
HOSQ ระบบแจ้งคิวลำดับการรอผ่านอุปกรณ์มือถือ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ช่วงทดสอบระบบ) 
รับบริจาคถุงผ้าใหม่ เพื่อให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ งด การใช้ถุงพลาสติกใส่ยากลับบ้าน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
     
 
 
วิทยุมอ. 88.0 MHz
เวลา 10.00 - 11.00 น.
วันที่
หัวข้อ
1 พ.ย.
61

เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า
โดย
ภญ.สุภัทร์ชา ถาวรชีพ
ภญ.ปูชิดา อึงรัตนากร
ฝ่ายเภสัชกรรม

8 พ.ย.
61
เรื่อง ผสมน้ำยาเด็ก แต่ไม่
เด็กนะ
โดย
ภก.ณัฐกรณ์ ชูช่วย
ภก.ปริทัศน์ สุขสนาน
ฝ่ายเภสัชกรรม
22 พ.ย.
61
เรื่อง โรคภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก
โดย
พญ.วัลยา กู้สกุลชัย
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 

 

 
     
     
 
   - ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการสำหรับการขอใบรับรองแพทย์เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ
 
ชื่อ
นามสกุล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Last Updated: 22 Oct 2007,
จำนวนผู้เยี่ยมชม:

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110   
โทรศัพท์ : 0-7445-5000, โทรสาร : 0-7421-2900, 0-7421-2903
webmaster : ประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ pr@medicine.psu.ac.th
This site is optimized for resolutions of 1024*768

.